Kościół ewangelicki w Kobułtach - diecezja szczycieńska

Sygnatura
42/67/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

A. Registratuta kościelna: rachunki kasy kościelnej, 1697-1822 sygn. 1-62.

Dzieje twórcy:

Kościół katolicki w Kobułtach zbudowano w 1409 r. Parafia ewangelicka powstała tutaj w połowie XVI w. W 1579 r. pastorem był Johann Lichtenstein. Nabożeństwa odbywały się co niedzielę po polsku, a co drugą-po niemiecku. W 1912 r. parafia liczyła 2409 wiernych, w tym rzekomo 1000 Mazurów. Na jej obszarze działało 8 szkół.

Daty skrajne:

1697-1822

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1697-1822.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Evangelische Kirche zu Kobulten ( Diözese Ortelsburg )

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

62

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

62

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak