Kościół ewangelicki w Kętrzynie - diecezja kętrzyńska

Sygnatura
42/76/0
Daty skrajne
1643-1924
Liczba serii
43
Liczba skanów
7290

Zawartość:

Registratura kościelna: specjalia 1809-1872, akta zarządu gminy kościelnej 1643-1688, 1873-1924, budowa i naprawy budynków kościelnych 1761-1774, sprawy gruntowe 1810-1893, tabele konfirmantów 1794-1822, rachunki kasy kościelnej 1646-1895 sygn. 1-37 Registratura szkolna: specjalia 1815-1905, budowa i naprawa budynków szkolnych 1824-1825,tabele szkolne 1772-1851, rachunki kasy szkolnej 1789-1878 sygn. 38-53 Registratura kasy ubogich: rachunki kasy ubogich 1810-1855 sygn. 54-55 Registratura szpitala-przytułku: rachunki kasy szpitalnej 1787-1788, 1809-1818 sygn. 56-57 Pomoce kancelaryjne: kronika pastora z elementami dziennika: zapisy dotyczące Salzburgerów 1732-1747 sygn. 58. Wykaz zmarłych w parafii, pochowanych na cmentarzu w Kętrzynie X.1770 - IX.1771 sygn.59

Dzieje twórcy:

Kościół ewangelicki w Kętrzynie powstał po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. W XIV w. podlegał biskupowi pomezańskiemu, następnie konsystorzowi pomezańskiemu, do 1808 r. – superintendentowi barciańskiemu, a następnie-ketrzyńskiemu. Inspekcja kościelna w Kętrzynie istniała już w 1586 r. i podlegało jej 37 parafii. Zarząd gminy kościelnej sprawowały 3 osoby. W 1912 r. parafia kętrzyńska liczyła 13,5 tys. wiernych, w tym rzekomo tylko 30 Mazurów. Na jej obszarze działało 17 szkół.

Daty skrajne:

1643-1924

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1643-1924.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Evangelische Kirche zu Rastenburg (Diözese Rastenburg )

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

59

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

59

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak