Kościoły ewangelickie diecezji szczycieńskiej - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
42/100/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
247

Zawartość:

Szczytno Registratura kościelna: wyjaśnienia do kościelnych ksiąg rachunkowych 1847-1856 sygn. 1

Dzieje twórcy:

Parafia katolicka w Szczytnie istniała od 1485 r. W 1527 r. po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego powstała tu parafia ewangelicka. Pierwszym pastorem był Stefan, a od 1538 r.-Stanisław. W XVIII w. zbudowano nowy kościół ewangelicki. W 1912 r. parafia liczyła 11 tys. wiernych, w tym rzekomo 5 tys. Mazurów. Na jej obszarze działało 12 szkół.

Daty skrajne:

1847-1856

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1847-1856.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak