Urząd Stanu Cywilnego w Rynie pow. giżycki

Sygnatura
42/307/0
Daty skrajne
1879-1942
Liczba serii
0
Liczba skanów
1956

Zawartość:

Księgi urodzeń 1916 Księgi małżeństw 1886, 1889,1901,1904,1905, 1907-1910,1912, 1925, 1931, 1935-1936, 1938 Księgi zgonów 1879, 1891-1892, 1894, 1935, 1942 Rejestry 1931,1938 Księga rodzin 1939

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie giżyckim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstało wówczas 12 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Giżycko i Ryn. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1879-1942

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1879-1942.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Rhein

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak