Urząd Stanu Cywilnego w Książniku pow. morąski

Sygnatura
42/323/0
Daty skrajne
1878-1899, 1904-1924,1933-1936
Liczba serii
3
Liczba skanów
894

Zawartość:

księgi urodzeń 1878, 1885, 1887,1890, 1892, 1894-1895,1898-1899,1904,1906,1909,1916 księgi małżeństw 1883-1885, 1888, 1891,1894, 1896,1899, 1904,1907, 1933, 1935 księgi zgonów 1886, 1893, 1896, 1917, 1922, 1924, 1933-1934, 1936

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie morąskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 10.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Miłakowa, Morąga i Zalewa. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1878-1899, 1904-1924,1933-1936

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1878-1899, 1904-1904, 1906-1907, 1909-1909, 1916-1917, 1922-1924, 1933-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Herzogswalde

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

34

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

34

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak