Urząd Stanu Cywilnego w Sarnowie pow. nidzicki

Sygnatura
42/324/0
Daty skrajne
1908-1908
Liczba serii
0
Liczba skanów
35

Zawartość:

księga zgonów 1908-1908, sygn.1

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie nidzickim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 32 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Działdowo, Nidzica. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1908-1908

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1908-1908.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Scharnau

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak