Urząd Stanu Cywilnego w Ruszkowie pow. ostródzki

Sygnatura
42/354/0
Daty skrajne
1874-1879 [1925-1941]
Liczba serii
0
Liczba skanów
1873

Zawartość:

Księgi urodzeń 1874-1879, 1938, 1941 Księgi małżeństw 1874-1879 Księgi zgonów 1874-1879, 1925-1928,1930-1936,1938-1939, 1941 Księga rodzin 1938,1941

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie ostródzkim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 14.09.1874r. Powstało wówczas 28 urzędów dla obwodów wiejskich i 4 dla miast : Dąbrówna, Miłomłyna, Olsztynka i Ostródy. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1879 [1925-1941]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1879, 1925-1941.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Rauschken

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

38

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

38

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak