Olsztyńska Wojewódzka Rada Narodowa w Olsztynie

Sygnatura
42/617/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
38771

Zawartość:

Akty normatywne, 1946-1950 sygn. 1-24. Protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium Olsztyńskiej WRN, 1945-1950 sygn. 25-36. Księgi uchwał, 1947-1949 sygn. 37-42. Protokoły i sprawozdania z działalności rad i komisji, sprawozdania urzędów niezespolonych, statystyka składu personalnego prezydiów terenowych rad narodowych, sprawozdawczość dot. akcji siewnej, walki z analfabetyzmem, bibliotek i pomocy powodzianom, protokoły i zarządzenia polustracyjne, karty personalne członków rad, korespondencja, 1945-1950 sygn. 43-134.

Dzieje twórcy:

Wojewódzka Rada Narodowa została powołana rozporządzeniem z dnia 7 XI 1945 roku Pełnomocnika Rządu RP na Okrąg Mazurski. Mocą uchwały z dnia 14 VIII 1947 zmieniła nazwę na Olsztyńską Wojewódzką Radę Narodową. Siedzibą władz OWRN był Olsztyn. Działała na podstawie ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Do kompetencji OWRN należało m.in. planowanie działalności publicznej, kontrola działalności organów wykonawczych rządowych i samorządowych, powoływanie samorządów organów wykonawczych. Działała do chwili wprowadzenia ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. W dniu 25 maja 1950 roku funkcje OWRN zostały przekazane Prezydium WRN.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

134

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

134

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zespół zmikrofilmowany: nr 13558-13662