Urząd Stanu Cywilnego w Jesionowie pow. lidzbarski

Sygnatura
42/679/0
Daty skrajne
1896-1901,1903-1904,1906-1925
Liczba serii
3
Liczba skanów
513

Zawartość:

Księgi urodzeń 1897-1899, 1907-1910, 1912-1915 Księgi małżeństw 1896, 1899, 1901,1903-1904,1906, 1910-1911, 1915, 1917-1918, 1921-1925 Księgi zgonów 1907, 1916

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów. Urząd Stanu Cywilnego w Jesionowie został utworzony 01.01.1895r.

Daty skrajne:

1896-1901,1903-1904,1906-1925

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1896-1901, 1903-1904, 1906-1925.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Eschenau

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

27

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

27

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak