Urząd Stanu Cywilnego w Ramsowie pow. olsztyński

Sygnatura
42/710/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
592

Zawartość:

Księgi urodzeń: 1875, 1884,1897,1899, 1903-1904 Księgi małżeństw: 1903 Księgi zgonów: 1895, 1901 Akta zbiorowe urodzeń 1897-1915, 1962-2010 Skorowidz urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1915

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1875-1915, 1962-2010

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1875-1915, 1875-1915, 1875-1915, 1962-2010, 1962-2010, 1962-2010.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Ramsau

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

12

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak