Urząd Stanu Cywilnego w Rańsku pow. szczycieński

Sygnatura
42/719/0
Daty skrajne
1877-1890,1895, 1897, 1902-1925
Liczba serii
0
Liczba skanów
1751

Zawartość:

urodzenia 1877-1878, 1890, 1895, 1902, 1905, 1907-1921 małżeństwa 1879, 1884,1887, 1905-1906 zgony 1877-1878, 1897, 1906, 1912-1925 zapowiedzi 1914 skorowidz alfabetyczny do księgi urodzeń 1921

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie szczycieńskim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 07.09.1874r. Powstało wówczas 19 urzędów dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Pasymia, Szczytna, Wielbarka. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenie USC były tożsame z granicami okregów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1877-1890,1895, 1897, 1902-1925

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1877-1890, 1877-1890, 1877-1890, 1877-1890, 1895-1895, 1895-1895, 1895-1895, 1895-1895, 1897-1897, 1897-1897, 1897-1897, 1897-1897, 1902-1925, 1902-1925, 1902-1925, 1902-1925.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Rheinswein

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak