Urząd Stanu Cywilnego w Wielbarku (miasto) pow. szczycieński

Sygnatura
42/722/0
Daty skrajne
1877-1908, 1915-1935
Liczba serii
0
Liczba skanów
5669

Zawartość:

księgi urodzeń 1877-1907 księgi małżeństw 1877-1888, 1890-1894, 1896-1901,1904-1905, 1921-1927, 1931, 1934-1935 księgi zgonów 1877-1882, 1886-1888,1894-1903, 1905, 1908, 1915-1919, 1921, 1925-1927, 1929, 1931-1932, 1934 skorowidz alfabetyczny do księgi zgonów 1934

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie szczycieńskim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 07.09.1874r. Powstało wówczas 19 urzędów dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Pasymia, Szczytna, Wielbarka. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenie USC były tożsame z granicami okregów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1877-1908, 1915-1935

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1877-1908, 1915-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Willenberg (Stadt)

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

101

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

101

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak