Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie

Sygnatura
42/735/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
5562

Zawartość:

Ksiegi urodzeń: 1881-1882, 1884, 1890-1891, 1894, 1896, 1898, 1900 Księgi małżeństw: 1877-1881, 1884-1886, 1890-1891,1893-1896, 1898 Księgi zgonów: 1878-1879, 1886-1887, 1891,1893-1894, 1903

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie kętrzyńskim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 12.09.1874r. Powstało wówczas 27 urzędów dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Barciany, Kętrzyn, Srokowo. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenie USC były tożsame z granicami okregów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1877-1896,1898,1900, 1902-1903

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1877-1896, 1898-1898, 1900-1900, 1902-1903.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Rastenburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

33

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

33

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak