Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej pow. kętrzyński

Sygnatura
42/739/0
Daty skrajne
1877-1904, 1906 [1925]
Liczba serii
0
Liczba skanów
2078

Zawartość:

Księgi urodzeń: 1877-1878, 1880-1884, 1887, 1889, 1891, 1896-1898, 1903-1904, 1906 Księgi małżeństw: 1877, 1880, 1883, 1888,1891,1896, 1898-1900,1902, 1904, 1906 Księgi zgonów: 1878, 1880-1881, 1883-1884, 1886, 1894, 1896, 1898, 1900-1904, 1925

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie kętrzyńskim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 12.09.1874r. Powstało wówczas 27 urzędów dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Barciany, Kętrzyn, Srokowo. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenie USC były tożsame z granicami okregów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1877-1904, 1906 [1925]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1877-1904, 1906-1906, 1925-1925.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Prassen

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

43

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

43

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak