Urząd Stanu Cywilnego w Morągu

Sygnatura
42/744/0
Daty skrajne
1874-1943
Liczba serii
4
Liczba skanów
16580

Zawartość:

Księgi urodzeń: 1874-1895, 1897-1916 Księgi małżeństw: 1874-1925, 1927-1936 Księgi zgonów: 1874-1899, 1901-1936 Sprawy ogólne Urzędu, zapowiedzi: 1919, meldunki o urodzeniach: 1934, meldunki o zgonach: 1935, 1939-1940 alfabetyczne rejestry urodzeń: 1874-1943, małżeństw: 1874-1943, zgonów: 1874-1943

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie morąskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 10.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Miłakowa, Morąga i Zalewa. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rjestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1943, 1874-1943, 1874-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Mohrungen

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

174

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

174

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak