Urząd Stanu Cywilnego w Sambrodzie pow. morąski

Sygnatura
42/749/0
Daty skrajne
1874-1936
Liczba serii
3
Liczba skanów
5102

Zawartość:

Księgi urodzeń: 1875-1881, 1883-1900, 1902-1907, 1911-1913, 1915-1916 Księgi małżeństw: 1874-1881, 1883-1906, 1908-1914, 1916-1917, 1919-1921, 1923-1924, 1926-1930, 1932-1936 Księgi zgonów: 1874-1881, 1883-1899, 1901-1907, 1910-1915, 1917-1924, 1926-1929, 1932-1936

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie morąskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 10.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Miłakowa, Morąga i Zalewa. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rjestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1936

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1936, 1874-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Gross Samrodt

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

151

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

151

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak