Urząd Stanu Cywilnego w Świątkach pow. lidzbarski

Sygnatura
42/752/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1904

Zawartość:

Księgi urodzeń 1879, 1884, 1886-1887, 1891-1892, 1895- 1896, 1898, 1900, 1902-1909, 1913, 1915-1916 Księgi małżeństw 1909, 1912-1913, 1915-1916, 1921, 1926-1928, 1930-1932, 1934, 1936 Księgi zgonów 1881-1887, 1889-1891, 1893-1895, 1899, 1901-1902, 1915-1920, 1922, 1925-1928, 1930-1931, 1934, 1936

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rjestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1879-1909, 1912-1936

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1879-1909, 1912-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Heiligenthal

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

66

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

66

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak