Urząd Stanu Cywilnego w Węgoju pow. biskupiecki (dawny pow. reszelski)

Sygnatura
42/859/0
Daty skrajne
1876-1889
Liczba serii
0
Liczba skanów
1323

Zawartość:

Księgi urodzeń 1876-1877, 1879, 1881, 1885 Księgi małżeństw 1877-1878, 1880-1884 Księgi zgonów 1878, 1880-1881, 1883, 1885, 1888-1889

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie biskupieckim (reszelskim) utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 1 dla miasta : Reszel. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1876-1889

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1876-1889.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Wengoyen

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak