Kościół ewangelicki w Płośnicy - diecezja działdowska

Sygnatura
42/1337/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
2205

Zawartość:

A. Registratura kościelna: akta chrztów 1709-1834, akta ślubów 1709-1766, akta zgonów 1735-1802, 1849-1880, spis alfabetyczny do ksiąg metrykalnych 1766-1926 sygn. 1-7.

Dzieje twórcy:

Parafia ewangelicka w Płośnicy powstała po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. W 1912 r. liczyła 2400 wiernych, w tym ok. 1000 Mazurów, na jej terenie działało 6 szkół. Po 1945 r. parafia ewangelicka upadła.

Daty skrajne:

1709-1926

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1709-1926, 1709-1926.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Evangelische Kirche zu Heinrichsdorf (Diözese Soldau )

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak