Superintendentura w Olsztynie

Sygnatura
42/1383/0
Liczba serii
10
Liczba skanów
0

Zawartość:

A. Sprawy kościelne zarządzenia i instrukcje, wybory organów kościelnych, 1895-1932 sygn. 1-4 sprawy synodów, 1891-1899 sygn. 5-8 wizytacje parafii, 1893-1897 sygn. 9-14 sprawozdania o stanie parafii i diecezji, 1892-1898 [1904] sygn. 15-18 tabele statystyczne ochrzczonych, zaślubionych, zmarłych, konfirmowanych, komunikujących, 1893-1895 sygn. 19 propaganda wiary, 1893-1899 sygn. 20-21 opieka duszpasterska, misje wewnętrzne, 1881-1940 sygn. 22-23 fragmenty książek, czasopisma, 1925-1934 sygn. 24-27 rachunkowość, 1878-1889 sygn. 28-29 pomoce kancelaryjne, 1902-1912 sygn. 30-31

Dzieje twórcy:

Superintendentura, według ordynacji kościelnej z 1535 r., była instytucją Kościoła Ewangelickiego nadzorującą funkcjonowanie parafii na terenie określonej diecezji (archiprezbitariatu). Obejmowaly one obszar jednego lub dwóch powiatów administracyjnych. Na jej czele stał superintendent, zwany wcześniej archiprezbiterem, mianowany przez senat kościelny na wniosek generalnego superintendenta. Sprawował on bezpośredni nadzór nad proboszczami i wspierał ich działalność duszpasterską. Przeprowadzał min. wizytacje kościelne, kierował wyborem proboszczów, sprawował nadzór nad szkolnictwem kościelnym, państwowym i prywatnym w sprawach nauki religii, opiekę nad instytucjami charytatywnymi, zakładami opieki społecznej. Superintendentura olsztyńska została utworzona w 1893 r. z części diecezji lidzbarskiej. W jej skład wchodziło 7 parafii: olsztyńska, biskupiecka, reszelska, bisztynecka, jeziorańska, barczewska i nowowiejska.

Daty skrajne:

1878-1940

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1878-1940.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Superintendentur Allenstein

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

31

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

31

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak