Kapituła Kolegiacka w Dobrym Mieście

Sygnatura
42/1418/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

A. Sprawy ogólne: akta procesu proboszcza katedralnego Vitthofa, 1792-1796 sygn. 1. Regesty i rachunki : beneficjów Marquarta, Heinigka, Schröttera, Sokołowskiego, Szmiarowskiego, Laterna, Burcherta, Brauna i innych, [1683] 1754-1845 sygn. 2-7.

Dzieje twórcy:

W 1341 r. biskup warmiński Herman z Pragi powołał kapitułę kolegiacką w Pierzchałach k. Braniewa. Wkrótce przeniósł ją do Głotowa k. Dobrego Miasta. Kapituła miała zapewnić biskupom kadry potrzebne do obsadzenia stanowisk w kurii, aby skutecznie zarządzać diecezją i władztwem terytorialnym. Kapituła stworzyła w ciągu XIV i XV w. znaczny kompleks dóbr. W latach 1373-1396 zbudowała kolegiatę, jeden z największych kościołów na Warmii. W 1810 r. rząd pruski zlikwidował kapitułę kolegiacką w Dobrym Mieście i przejął jej dobra ziemskie.

Daty skrajne:

[1683] 1754-1845

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1683-1683, 1754-1845.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kollegiatstift (Kollegiatkirche) zu Guttstadt

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak