Urząd Stanu Cywilnego w Barczewie (Obszar dworski)

Sygnatura
42/1434/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi urodzeń 1874-1883, 1886-1903, 1907-1916 Księgi małżeństw 1874-1876, 1878-1898, 1900-1927 [1928] Księgi zgonów 1874-1893, 1895-1917 Skorowidz urodzeń, małżeństw, zgonów 1878-1928

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1928

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1928, 1874-1928.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Wartenburg Gutsbezirk

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

94

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

94

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

włączono akta z zespołu nr 699