Kościół ewangelicki w Gross Friedrichsdorf

Sygnatura
42/1632/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Registratura kościelna: księgi metrykalne, 1884-1944 sygn. 1-3

Dzieje twórcy:

Kościół w Gross Friedrichsdorf istniał dopiero od 1854 r. Wcześniej wieś należała do parafii Heinrichswalde. W 1912 r. parafia liczyła 6000 wiernych, wśród nich rzekomo tylko 150 Litwinów. Na jej terenie działało 8 szkół. Nauczano także w języku litewskim.

Daty skrajne:

1884-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1884-1944, 1884-1944, 1884-1944, 1884-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Ewangelische Kirche zu Gross Friedrichsdorf Diözese Niederung

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak