Kościół ewangelicki w Klein Schönau

Sygnatura
42/1634/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Registratura kościelna: zarządzenia i instrukcje w sprawie budowy budynków kościelnych 1774-1777, rachunki kasy kościelnej, 1753-1777 sygn. 1-2. Registratura szkolna: tabele szkolne, 1801-1821 sygn. 3.

Dzieje twórcy:

Kościół katolicki w Klein Schönau został zbudowany przed reformacją, a więc zapewne w XV w. Po 1525 r. powstała tu parafia ewangelicka. Patronem kościoła był książę pruski, a od 1701 r. król pruski. W 1785 r. parafia podlegała welawskiej inspekcji kościelnej. W 1912 r. liczyła ona 1020 wiernych, na jej terenie działały 2 szkoły.

Daty skrajne:

1753-1821

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1753-1821.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Ewangelische Kirche zu Klein Schönau Diözese Friedland

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak