Kościół ewangelicki w Lauknen

Sygnatura
42/1635/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Registratura kościelna: zarządzenia w sprawie mobilizacji nauczycieli 1855-1880, rejestr zaślubin oraz 11 dokumentów papierowych, 1854-1893 sygn. 1-2. Registratura szkolna: lista członków gminy szkolnej, 1883-1887 sygn. 3-4.

Dzieje twórcy:

Parafia ewangelicka w Launken (powiat labiawski) powstała dopiero w 1856 r. W 1912 r. liczyła 4250 wiernych, w tym 2000 Litwinów. Na jej obszarze istniało 8 szkół.

Daty skrajne:

1854-1893

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1854-1893.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Ewangelische Kirche zu Lauknen Diözese Labiau

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak