Kościół ewangelicki w Wilkischken-Laugszargen

Sygnatura
42/1643/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Registratura kościelna: księga chrztów, 1798-1813 sygn. 1.

Dzieje twórcy:

Pierwszy kościół ewangelicki w Wilkiszkach powstał przed 1561 r. W XVII w. podlegał inspekcji kościelnej w Tylży, a w XIX w. superintendentowi tylżyckiemu. Kościół w Laugszargen powstał w 1899 r. jako kościół filialny parafii w Wilkaszkach. W 1912 r. parafia liczyła 3782 wiernych, w tym 2000 Litwinów, a Laugszargen 2056, w tym 1000 Litwinów. W całej parafii działało 14 szkół.

Daty skrajne:

1798-1813

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1798-1813.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Ewangelische Kirche zu Wilkischken-Laugszargen Diözese Tilsit

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak