Kościół ewangelicki na Starym Mieście w Królewcu

Sygnatura
42/1666/0
Daty skrajne
1831-1872
Liczba serii
0
Liczba skanów
1412

Zawartość:

Registratura kościelna: księgi chrztów, 1831-1872 sygn. 1-3.

Dzieje twórcy:

Kościół katolicki w Starym Mieście w Królewcu zbudowano ok. 1264 r. Królewiec składał się początkowo z 3 odrębnych miast: Starego Miasta, Knipawy i Löbenicht. Po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. parafia staromiejska stała się parafią ewangelicką i skupiła potomków założycieli miasta, elitę ludności stolicy Księstwa Pruskiego. W 1910 r. parafia liczyła 22 tys. wiernych, posiadała 1 szkołę z 8-ma nauczycielami oraz dom parafialny.

Daty skrajne:

1831-1872

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1831-1872.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Ewangelische Kirche zu Altstadt in Königsberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak