Kościół ewangelicki - katedralny w Królewcu

Sygnatura
42/1726/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1611

Zawartość:

Registratura kościelna: trzy księgi metrykalne, 1842-1891 sygn. 1-3.

Dzieje twórcy:

Budowę katedry w Królewcu zakończono ok. 1332 r. Wówczas rezydował przy niej biskup ordynariusz diecezji katolickiej. Po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. katedrę przemianowano na świątynię ewangelicką diecezji, a od końca XVI w. superintendentury. Katedra rangą ustępowała jedynie kościołowi zamkowemu w Królewcu, gdyż rezydował przy nim generalny superintendent (odpowiednik arcybiskupa Księstwa Pruskiego). Znaczenie obydwu świątyń uległo pewnemu zmniejszeniu w XVIII w. po przekształceniu Księstwa Pruskiego w „Nebenland” Królestwa Pruskiego oraz po 1804 r. po przekształcenia Księstwa w prowincję pruską. W 1912 r. parafia katedralna liczyła 9500 wiernych. Na jej terenie znajdowały się 3 szkoły elementarne z 44-oma nauczycielami. Była to parafia superintendenta diecezji królewieckiej miejskiej.

Daty skrajne:

1842-1891

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1842-1891.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Ewangelische Domkirche in Königsberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak