Akta stanu cywilnego gminy Janowiec Kościelny

Sygnatura
42/2955/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1819, 1821-1823 sygn.1-29

Dzieje twórcy:

Na mocy artykułu 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona a wraz z nim urzędy stanu cywilnego, powołane do życia dekretem Fryderyka Augusta, króla saskiego i księcia warszawskiego, z dnia 27.01.1808 r., obowiązującym od 01.05.1808 r. Dekret z 23.02.1809 r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego. W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Świeckie urzędy stanu cywilnego miały być prowadzone w każdej gminie dla mieszkańców wszystkich wyznań łącznie. Akta stanu cywilnego należało spisywać w jednej lub kilku księgach ale w dwóch jednakowych egzemplarzach. Jeden egzemplarz przechowywano w archiwum gminnym, drugi łącznie z aneksami, dowodami i alegatami w archiwum Sądu Pokoju dla każdego powiatu. W 1825 r. nastąpiła zmiana organizacji urzędów stanu cywilnego. Sieć urzędów dotąd oparta o administracyjny podział miast i gmin teraz została przyporządkowana do administracyjnego podziału gmin wyznaniowych, urzędy cywilne stały się urzędami wyznaniowymi. Akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi, przełożony parafii pełnił jednocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1808-1819, 1821-1823

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1808-1819, 1821-1823.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

29

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

29

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak