Kancelaria Gubernatora Suwalskiego

Sygnatura
4/24/0
Daty skrajne
1900-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy cenzury, nadzoru policyjnego, zezwoleń na zmianę miejsca przebywania, 1900-1915, sygn. 1-5.

Dzieje twórcy:

Zgodnie z ukazem carskim z 19/31 XII 1866r. administrowanie każdej z dziesięciu guberni Królestwa Polskiego powierzono gubernatorom i kolegialnym rządom gubernialnym. Równolegle ze zmianami w strukturze organizacyjnej władz nastąpiła zmiana w dziedzinie podziału administracyjnego. Gubernia augustowska podzielona została na łomżyńska i suwalską. Gubernator był najwyższym przedstawicielem władzy państwowej Do załatwienia spraw przekazanych gubernatorowi powołana została przy nim kancelaria z etatowymi pracownikami. Podzielona była na referaty. W momencie powstania składała się z naczelnika, jego pomocnika, urzędnika do szczególnych poruczeń. Rozpatrywano w niej sprawy powierzone gubernatorowi do osobistego rozpatrzenia, bez udziału Rządu Gubernialnego oraz oddane do osobnego rozstrzygnięcia w Rządzie Gubernialnym. Kancelaria opracowywała informacje o stanie guberni opisując między innymi dane o migracjach ludności, działalności przemysłowej, o stanie oświaty, działalności różnych organizacji.

Daty skrajne:

1900-1915

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1900-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kancelarîja Suvalkskogo Gubernatora

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.05

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.05

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 5