Komisja Likwidacyjna Ewakuowanych Urzędów Guberni Suwalskiej i Łomżyńskiej

Sygnatura
4/29/0
Daty skrajne
1918-1919
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Materiały dotyczące likwidacji poszczególnych urzędów /spisy personelu, wykaz mienia, spisy akt/ m.in. Zarządu Dóbr Państwowych Guberni Suwalskiej i Łomżyńskiej, Rządu Gubernialnego Suwalskiego, Wydziału Weterynarii Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, Kancelarii Gubernatora Łomżyńskiego, Urzędu Gubernialnego Łomżyńskiego do Spraw Włościańskich, urzędów z terenu powiatów ostrowskiego. Zarządzenia, korespondencje, księgi kasowe.

Dzieje twórcy:

Komisja Likwidacyjna do Spraw Królestwa Polskiego powołana została przez Rząd Tymczasowy w Rosji w 1917r. w celu realizacji postanowień w sprawie utworzenia państwa polskiego. Zadaniem komisji było ustalenie miejsc gdzie znajdował się polski majątek narodowy, opracowanie zasad likwidacji rosyjskiego aparatu biurokratycznego, ułożenie stosunków między państwem rosyjskim a kościołem katolickim. Zasługą komisji było przygotowanie gruntu do rewindykacji dóbr materialnych i kulturalnych Polski. W 1918r. dokonano reorganizacji komisji, po której zgodnie ze statutem miała ona na celu: rejestrację wszystkich placówek polskich zarówno ewakuowanych jak i utworzonych na miejscu, likwidację instytucji związanych z Królestwem Polskim, przygotowanie rozliczeń między Rosją a Polską. Do połowy marca 1918r. przeprowadzono likwidację, przyjęto i dokonano wstępnego uporządkowania akt większości urzędów. Siedzibą Komisji Likwidacyjnej Ewakuowanych Urzędów Guberni Suwalskiej i Łomżyńskiej był Riazań. W lipcu 1918r. prace komisji były na ukończeniu. Z akt wynika iż w marcu 1919r. dokumentacja zlikwidowanych instytucji znajdowała się jeszcze w Riazaniu, skąd została przewieziona do Moskwy.

Daty skrajne:

1918-1919

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1919.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Likvidacionnaja Komissîja Evakuirovannych Učreždenîj Suvalkskoj i Lomžinskoj Gubernîj

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

16

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

16

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak