Mierniczy Obwodu Białostockiego

Sygnatura
4/36/0
Daty skrajne
1816-1843
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zachowany fragmentarycznie. Zawiera zarządzenia władz nadrzędnych w sprawie struktury urzędu, korespondencję w sprawach osobowych i finansowych mierniczych powiatowych, sprawozdania z dokonywanych czynności, raporty o prowadzonych pomiarach majątków skarbowych (w tym m.in. o pomiarach tzw. dóbr białostockich, tj. wsi: Białostoczek, Wysoki Stoczek, Ogrodniczki, Zawady, Osowicze itp., folwarku Klepacze, starostw: knyszyńskiego i goniądzkiego) oraz korespondencję dotyczącą zabezpieczenia podwód mierniczym; 1816-1843, sygn. 1-24 Dopływ: kn. 2300/1998r. 1 j.a. – 0,01 mb

Dzieje twórcy:

Urząd Mierniczego Obwodu Białostockiego powołany został w momencie organizacji nowej, samodzielnej jednostki administracyjnej Cesarstwa Rosyjskiego – 1807r. Nadzór nad nim sprawowany był przez Rząd Obwodowy Białostocki. Urząd Mierniczego obejmował swym zasięgiem teren obwodu białostockiego tj. powiaty: białostocki, bielski, drohiczyński i sokólski. Funkcjonował do 1843r., kiedy to ukazem carskim zlikwidowana została odrębność prawna Obwodu jako jednostki administracyjnej, a ziemie wchodzące w jego skład wcielono do guberni grodzieńskiej. Urząd Mierniczego zajmował się głównie sprawami rozgraniczeń gruntów oraz pastwisk dworskich i włościańskich, pomiarami gruntów we wsiach i majątkach skarbowych, sporządzaniem planów budowlanych.

Daty skrajne:

1816-1843

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1816-1843.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bělostokskij Oblastnyj Zemlemer

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

25

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

24

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 24
spis zdawczo-odbiorczy Tak 1