Białostocko-Sokólski Zjazd Pośredników Polubownych

Sygnatura
4/38/0
Daty skrajne
[1861] 1868-1905 [1910]
Liczba serii
20
Liczba skanów
0

Zawartość:

Materiały z terenu pow. Białystok (akta) 1872-1886, sygn. 1 (spór o pastwisko w lesie Turośniańskim ze wsią Dołki i Gziki, gm. Juchnowiec Plany: gm. Białostoczek 1872-1891, sygn. 2-8; gm. Choroszcz 1874-1878, sygn. 9-20 (nadziały włościan, parcelacja majątków); gm. Dojlidy 1874-1910; sygn. 21-29; gm. Gródek 1875-1878, sygn. 30-37; gm. Jaświły 1871-1901, sygn. 38-51; gm. Juchnowiec 1876-1892, sygn. 52-70; gm. Krypno 1872-1902, sygn. 71-82; gm. Obrubniki 1873-1903, sygn. 83-101; gm. Przytulanka 1871-1902, sygn. 102-126; gm. Trypucie 1877, sygn. 127; gm. Zabłudów 1875-1892, sygn. 128-145; gm. Zawyki 1876, sygn. 146-148; Plany bez określenia przynależności do gmin 1861-1905, sygn. 149-166; Materiały z terenu pow. Sokółka, plany: gm. Kamionka 1874, sygn. 167-172 (+ 1j.a.); gm. Kruglany 1874-1881, sygn. 173-178; gm. Makowlany 1872-1875, sygn. 179-182; gm. Nowa Wola 1883, sygn. 183; gm. Ostrów 1875-1890, sygn. 184-187 (+ 1j.a.); gm. Zubrzyca 1874-1877, sygn. 188-194; gm. Bagny 1871, sygn. 166a. 1 j.a. (przes.3/2006r) plan wsi Siekierki z lat 60-tych XIXw. korekta ewidencji/ nab.3373/2011r.; 1874-1902, 7 j.a.-0,00 mb. korekta ewidencji/ nab.3377/2011r.; 1872-1876, 2 j.a.-0,00 mb.

Dzieje twórcy:

Polubowny pośrednik; funkcjonariusz państwowy w Rosji w okresie przeprowadzania reformy włościańskiej z 1861r. Posiadał kompetencje sądowo-administracyjne, m.in. rozpatrywał konflikty pomiędzy włościanami a właścicielami majątków.

Daty skrajne:

[1861] 1868-1905 [1910]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1861-1861, 1868-1905, 1910-1910.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bělostoksko-Sokol'skîj S'ezd Mirovych Posrednikov

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

207

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
inwentarz kartkowy roboczy Tak 198
spis roboczy Tak 9

skorowidz geograficzny