Komisja Urządzeń Rolnych Powiatu Białostockiego - mapy

Sygnatura
4/39/0
Daty skrajne
1907-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Materiały kartograficzne ( w tym plany działek gruntowych włościan, pochodzących z parcelacji wspólnot i podziału ziemi wiejskiej na chutory; granice działek, powierzchnia gruntów, wykazy właścicieli) z terenu pow. białostockiego; 1907-1914; sygn. 1-107 Układ planów – alfabetyczny. korekta ewidencji/ nab.3372/2011r.; 1908-1914, 6 j.a.-0,00 mb.

Dzieje twórcy:

Powiatowe Komisje Urządzeń Rolnych funkcjonowały od 1906r. do 1917r. Były to państwowe (rosyjskie) organy realizujące „stołypinowską” reformę rolną. Udzielały włościanom pomocy w otrzymywaniu kredytów, zajmowały się sprawami związanymi z przesiedlaniem włościan na tereny małozaludnionych guberni, pośredniczyły przy rozwiązywaniu sporów agrarnych między włościanami a posiadaczami ziemskimi.

Daty skrajne:

1907-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1907-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bělostokskaja Uězdnaja Zemleustroitel'naja Komissîja

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

113

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
inwentarz kartkowy roboczy Tak 107
spis roboczy Tak 6

skorowidz geograficzny