Inspektor Podatkowy Powiatu Sokólskiego

Sygnatura
4/43/0
Daty skrajne
1895-1916
Liczba serii
17
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy ogólne (Zarządzenia władz nadrzędnych, protokoły, sprawozdania, rachunkowość, różne) 1895-1915, sygn. 1-24; Rozkład i wymiar podatku: Zakłady przemysłowe i handlowe 1897-1916, sygn. 25-77; Grunty rolne 1897-1916, sygn. 78-107; Nieruchomości miejskie 1897-1916, sygn. 108-229; Sprawy Urzędu Miejskiego sokólskiego do spraw Podatku Lokalowego 1895-1915, sygn. 230-233.

Dzieje twórcy:

Gubernialna Inspekcja Podatkowa została utworzona przy Izbach Skarbowych w Cesarstwie na mocy przepisów z 1885r. Na terenie guberni grodzieńskiej liczba rejonów podatkowych była niestabilna. Inspektorzy podatkowi podlegali Ministerstwu Finansów. Do zadań inspektorów podatkowych należało: nadzorowanie handlu w powierzonych im rejonach, uczestniczenie w charakterze funkcjonariuszy Izb Skarbowych w generalnych kontrolach handlu, przewodniczenie w powiatowych urzędach d/s wymiaru podatków z przemysłów i handlu, współpraca z Izbami Skarbowymi w oszacowaniu mienia, podlegającego opodatkowaniu, a także wypełnianie innych poleceń przewidzianych przepisami oraz wypełnianie poleceń Izb Skarbowych. Inspektor podatkowy powiatu sokolskiego stał na czele wspólnego dla miasta i powiatu urzędu podatkowego. Działalność inspekcji podatkowej powiatu sokólskiego załamała I wojna światowa, jej formalna likwidacja nastąpiła prawdopodobnie w 1918r.

Daty skrajne:

1895-1916

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1895-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Podatnoj Inspektor Sokol'skogo Uězda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

233

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

233

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 233