Dokumenty mieszczańskiej rodziny Sakowiczów z Bielska Podlaskiego

Sygnatura
4/44/0
Daty skrajne
1732-1894
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

XVIII – wieczne wypisy z akt miejskich miasta Bielska Podlaskiego i miasta Kleszczele, XIX – wieczne wypis z akt magistratu miasta Bielska Podlaskiego i akt notarialnych. W/w dokumenty dotyczą kupna-sprzedaży, donacji, intromisji, testamentów, intercyz przedślubnych, mieszczańskiej rodziny Sakowiczów 1732-1894, sygn. 1-37.

Dzieje twórcy:

Zachowane dokumenty dotyczą spraw majątkowych rodziny Sakowiczów, są to akty kupna – sprzedaży, donacje, pokwitowania, testamenty, intercyzy przedślubne. Najstarszym, znanym z w/w dokumentów przedstawicielem rodziny Sakowiczów jest Krzysztof syn Michała, cechmistrz kunsztu krawieckiego i kuśnierskiego. Krzysztof Sakowicz, żonaty od 1779 r. z Katarzyną z Tyśmianowiczów, wdową po Janie Szymonowiczu, a po jej śmierci z Apolonią z Łęczyńskich, zostawia po sobie 2 synów: Józefa i Jana. O Józefie, wymienionym w testamencie z 1813 r., inne źródła milczą. Jan Sakowicz, syn Krzysztofa, żonaty od 1841 r. z panną Ostaszewiczówną, zostawia po sobie syna Józefa. Trzy pokolenia Sakowiczów wytrwale pomnażają swoją fortunę. Nestor rodziny, Krzysztof Sakowicz, kuśnierz w 1779 r. w wyniku zawartego związku małżeńskiemu staje się właścicielem placu rogowego przy ul. Szerokiej w Bielsku Podlaskim, ćwierci gruntu na polu Strokowo oraz sumy 500 złp. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat zostaje właścicielem, w drodze kupna, zamiany, zastawu, spadku, itp., licznych gruntów zlokalizowanych w granicach pól miejskich, a także nabywa plac wraz z zabudowaniami przy ul. Rynkowej w Bielsku Podlaskim. Po śmierci Krzysztofa Sakowicza (w 1821 r. - w tym bowiem roku został oblatowany przez wdowę testament), głową rodziny został jego syn, Jan. Tenże Jan Sakowicz w 1841 r. żeni się z panną Ostaszewiczówną, która wniosła mu w posagu 120 rb. srebrem oraz pół ćwierci ziemi ornej w uroczysku Płaucze. Nabywa też plac położony w Bielsku Podlaskim przy ul. Brzeskiej. Józef Sakowicz, syn Jana, o którym bliżej nie wiemy nic, dokonuje w l. 1869-1894 licznych transakcji majątkowych. W drodze prywatnego obrotu ziemią, jak i kupna gruntów z publicznych licytacji, staje się właścicielem wielu parcelacji położonych m.in. w Bielsku Podlaskim. Oprócz dokumentów opiewających nazwisko Sakowiczów w zespole znajdują się tytuły własności gruntów, które następnie weszły w ich posiadanie, w tym dokumenty skoligaconej z nimi rodziny Ostaszewiczów

Daty skrajne:

1732-1894

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1732-1894.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

37

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

37

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 37