Akta miasta Tykocina

Sygnatura
4/67/0
Daty skrajne
1851-1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Kasa Ekonomiczna miasta Tykocina 1851, sygn. 1; Magistrat miasta Tykocina 1872-1917, sygn. 2-15;

Dzieje twórcy:

Tykocin, miasto położone nad Narwią, w dawnej ziemi, bielskiej w województwie podlaskim, w drugiej połowie XIX w. administracyjnie podporządkowany był początkowo guberni augustowskiej, a od 1867r. guberni łomżyńskiej. Władzę administracyjną pozbawioną w tym czasie jakichkolwiek uprawnień samorządowych stanowił Magistrat. Urząd ten realizował wytyczne państwowe, posiadał nominowanego burmistrza. Od 1867r. obowiązywał w nim język rosyjski. W tym samym roku Tykocin był na drugim miejscu w guberni w zestawieniu miast o największej liczbie mieszkańców. Z biegiem czasu miasto jednak podupadło. W wyniku I wojny światowej Magistrat miasta Tykocina ewakuowany został w 1915r. do Riazania gdzie w 1917r. dokonano jego likwidacji.

Daty skrajne:

1851-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1851-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

15

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

15

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 15