Obóz Front-Ojczyzna w Białymstoku

Sygnatura
4/70/0
Daty skrajne
1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Listy imienne Volksdeutschów ewakuowanych z terenów przyfrontowych- transporty ze Stolina, Krzemieńca, Starego Konstantynowa i Żytomierza (poprzez obóz w Boguszach, powiat Grajewo), Lista imienna robotników z terenu gminy Bargłów, powiat Grajewo przysłanych do obozu w Białymstoku, 1944r., sygn. 1-5;

Dzieje twórcy:

Zespół archiwalny utworzony został w 1963r. z dokumentów wydzielonych ze zbioru akt NSDAP i przekazanych do AP w Białymstoku przez Powiatowe Archiwum Państwowe w Malborku. Zespół zachowany fragmentarycznie. W treści akt brak jest informacji dotyczących dokładnych dat funkcjonowania Das Lager Front-Heimat Bialystok – niemieckiego organu o charakterze policyjno - administracyjnym.

Daty skrajne:

1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Das Lager Front-Heimat Bialystok

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 5