Izba Skarbowa w Białymstoku

Sygnatura
4/78/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział I Ogólny: Organizacja Izby Skarbowej i Urzędów Skarbowych, lata 1945 – 1950, sygn. 1-20, Sprawozdania z działalności wydziałów Izby Skarbowej, lata 1944 – 1950, sygn. 21-27, Ewidencja osobowa, etaty, lata 1944 – 1948, sygn. 28-44, Odbudowa, lata 1946 – 1949, sygn. 45-54, Wydział II Podatków i Opłat: Zjazdy dyrektorów, naczelników, Komisja Odwoławcza, lata 1946 – 1950, sygn. 55-76, Inspekcje, lata 1946 – 1950, sygn. 77-92, Komisje obywatelskie, lata 1947 – 1950, sygn. 93-103, Ruch cen, lata 1948 – 1950, sygn. 104-109, Podatek gruntowy, lata 1948 – 1950, sygn. 110-148, Podatek obrotowy i dochodowy, lata 1948 – 1950, sygn. 149-178, Podatek od wynagrodzeń, lata 1948 – 1950, sygn. 179-184, Podatek od wzbogacania wojennego, od nabycia praw majątkowych, lata 1947 – 1950, sygn. 185-192, Wydział III Rachunkowo-Kasowy, lata 1944 – 1950, sygn. 193-201, Wydział IV Akcyz i Monopolów: Ogólne – okólniki, sprawozdania Okręgowego Inspektoratu Ochrony Skarbowej, straty wojenne, lata 1944 – 1950, sygn. 202-214, służba akcyzowa - organizacja i lustracje placówek akcyzowych, lata 1944 – 1950, sygn. 215-233, Podatki pośrednie i opłaty monopolowe, lata 1944 – 1949, sygn. 234-248, Monopole – potajemne gorzelnictwo, monopol solny, zapałczany, lata 1944 – 1950, sygn. 249-280, Karty ewidencyjne pracowników, lata 1945 – 1951, sygn. 281. Dopływ z dn. 08-01-2010r. nab. 3230/2010r.,1947-1950; 7 j.a.-0,08 mb. Dopływ z dn. 01-04-2010r. nab. 3254/2010r.,1949-1950; 3 j.a.-0,03 mb.

Dzieje twórcy:

Izba Skarbowa w Białymstoku rozpoczęła swą działalność w II połowie sierpnia 1944 r. na zasadach Rozporządzenia Ministra Skarbu z 23 lutego 1939 r. Natomiast dekret o ustroju władz adm. skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych wydany został dopiero 11 kwietnia 1945r. Wg stanu na dzień 25 listopada 1945 r. w skład Izby Skarbowej w Białymstoku wchodziło 6 wydziałów: I. Ogólny, II. Podatków Bezpośrednich, III. Rachunkowo-Kasowy, IV. Akcyz i Monopolów, V. Opłat Stemplowych – nie był zorganizowany, (jego funkcje pełnił Wydział II oddział opłat stemplowych), VI. Emerytur i Rent. W czasie działalności Izby zachodziły pewne zmiany organizacyjne, objawiające się zmianami nazwy, likwidacją lub tworzeniem nowych komórek organizacyjnych. Struktura organizacyjna Izby na rok 1950 przewidywała istnienie wydziałów: Ogólnego, Budżetowego, Podatków i Opłat, Dochodów Państwowych, Rachunkowo-Kasowego oraz Samodzielnego Oddziału Karnego Skarbowego. Izba Skarbowa pełniła funkcję adm. skarbowej II instancji. Podlegały jej, jako organy I instancji, urzędy skarbowe. Z chwilą ogłoszenia ustawy z dn. 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, Izba Skarbowa została zniesiona, zaś jej kompetencje przejął Wydział Finansowy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku. Do czasu zorganizowania wydziałów, dotychczasowe urzędy i władze wchodzące w skład jednolitej władzy terenowej, pełniły nadal swoje obowiązki występując w imieniu Prezydium.

Daty skrajne:

1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

291

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

281

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 281
spis zdawczo-odbiorczy Tak 10