Urząd Skarbowy Akcyz i Monopoli Państwowych w Białymstoku

Sygnatura
4/82/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Organizacja Urzędu Skarbowego Akcyz i Monopoli Państwowych w Białymstoku, lata 1945 – 1950, sygn. 1-2, Nieruchomości zajmowane przez urząd i remonty w nich wykonane, lata 1946 – 1949, sygn. 3-4, Monopol spirytusowy, lata 1948 – 1950, sygn. 5-7, Gorzelnie rolnicze, lata 1944 – 1950, sygn. 8-10, Opodatkowanie piwa, rok 1948, sygn. 11, Sprzedaż artykułów monopolowych – zezwolenia, lata 1944 – 1949, sygn. 12, Walka z potajemnym gorzelnictwem i uprawą surowca tytoniowego, lata 1944 – 1949, sygn. 13, Ewidencja zakładów detalicznej sprzedaży artykułów akcyzowo-monopolowych, lata 1947 – 1949, sygn. 14, Monopol solny, lata 1947 – 1949, sygn. 15, Sprawy różne – akcja oszczędnościowa, raporty w sprawie napadów na pracowników urzędu, sprawy osobowe, lata 1944 – 1949, sygn. 16-20.

Dzieje twórcy:

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopoli Państwowych w Białymstoku rozpoczął swoją działalność w drugiej połowie 1944 r. Podlegał on Izbie Skarbowej na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Ministra Skarbu z dn. 23 lutego 1939 r. Został on powołany w celu orzecznictwa, poboru i nadzoru w sprawach podatków i opłat pośrednich monopoli państwowych, do kontroli produkcji i obrotu artykułów podlegających ograniczeniu w produkcji, do orzecznictwa i nadzoru w sprawach karnych. Obejmował właściwością terytorialną obszar m. Białegostoku oraz powiatu białostockiego w jego ówczesnych granicach adm. Dn. 24 stycznia 1950 r. urząd uległ likwidacji na podstawie Zarządzenia Ministra Skarbu z dn. 23 grudnia 1949 r. Wszystkie sprawy, jakie wchodziły dotychczas w zakres działania urzędów akcyzowych przejęły i załatwiały właściwe terytorialnie urzędy skarbowe. W Białymstoku był to I Urząd Skarbowy.

Daty skrajne:

1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

20

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

20

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak