Okręgowy Inspektor Pracy VI Okręgu

Sygnatura
4/83/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Sprawy organizacyjno-finansowe – protokóły odpraw Okręgowych Inspektorów, protokóły kontroli, sprawozdania budżetowe, lata 1945 – 1950, sygn. 1-3, II. Sprawy personalne – wykazy pracowników, akta osobowe pracowników Okręgowej Inspekcji Pracy, lata 1944 – 1949, sygn. 4-32, III. Działalność inspekcji pracy – protokóły konferencji, rok 1949, sygn. 33, IV. Konferencje Inspektorów Okręgu – protokóły, sprawozdania, lata 1944 – 1949, sygn. 34-37, V. Sprawozdania Okręgowego Inspektora, lata 1944 – 1950, sygn. 38-42, VI. Sprawozdania Inspektorów Obwodów – Obwody Białystok, Suwałki, Łomża, Ełk, sprawozdania roczne opisowe i statystyczne, lata 1944 – 1949, sygn. 43-60, VII. Protokóły wizytacji zakładów i orzecznictwa – protokóły, nakazy, orzeczenia karno-administracyjne, lata 1946 – 1950, sygn. 61-62, VIII. Budowa i przebudowa zakładów – opinie inspektora o projektach, lata 1946 – 1950, sygn. 63-66, IX. Zbiorowe układy pracy – rejestr zbiorowych układów i układy poszczególnych zakładów pracy, lata 1944 – 1949, sygn. 67-104.

Dzieje twórcy:

Normatywem powołującym Urząd Okręgowego Inspektora Pracy był dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy z 3 stycznia 1919 r. Zasadnicze znaczenie miało w tej dziedzinie Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z mocą ustawy o inspekcji pracy, wydane 14 lipca 1927 r. Ustawa określała kompetencje okręgowych inspektoratów pracy i tryb ich funkcjonowania. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 20 lutego 1928 r. podzieliło kraj na Okręgi i Obwody inspekcji pracy. Województwo białostockie i poleskie stanowiło VI Okręg z siedzibą w Białymstoku. W latach 1944 – 1945 działalność inspekcji pracy opierała się o akty wydane w okresie międzywojennym. Urząd Okręgowego Inspektora Pracy VI Okręgu został zorganizowany 15 stycznia 1945 r., a funkcję Inspektora objął inż. Walerian Nawrocki. W latach 1944 – 1950 liczba Obwodów woj. białostockiego, skład personalny, jak i numeracja Obwodów była wielokrotnie zmieniana. Do kompetencji Urzędu Okręgowego Inspektora Pracy należały m.in. spraw: wykonania ustawodawstwa o ochronie pracy i działalność karno-administracyjna w wypadkach jego nieprzestrzegania, ochrona warunków pracy i płacy robotników rolnych zatrudnionych w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, poprawa warunków higieny pracy z zakładach poprzez wydawanie nakazów i działalność propagandową w tej dziedzinie, działalność rozjemcza z zatargach między pracownikami a pracodawcami, rejestracja stanu zatrudnienia, wysokości zarobków w poszczególnych dziedzinach gospodarki, wydawanie opinie o planach budowy i przebudowy zakładów ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy. Ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z 20 marca 1950 r. zlikwidowała okręgowych i obwodowych inspektorów pracy.

Daty skrajne:

1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

104

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

104

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak