Okręgowy Urząd Zatrudnienia w Białymstoku

Sygnatura
4/84/0
Daty skrajne
1946-1950
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy organizacyjno-personalne – instrukcje, wykazy placówek, wykazy pracowników, organizacja obwodowych urzędów, lara 1946 – 1950, sygn. 1-5, Działalność urzędu – sprawozdania, lata 1947 – 1950, sygn. 6-8, Akcja interwencyjna urzędu – sprawozdania, werbunek robotników, warunki pracy i płacy, lata 1948 – 1950, sygn. 9-16, Rejestracja bezrobocia i wolnych miejsc pracy – sprawozdania statystyczne dot. poszukujących pracy i wolnych miejsc, lata 1946 – 1950, sygn. 17-25, Clearing pracy – sprawozdania statystyczne, pośrednictwo pracy, stan zatrudnienia w trzech sektorach, lata 1947 – 1949, sygn. 26-29, Protokóły kontroli Urzędu Zatrudnienia w Białymstoku, lata 1947 – 1950, sygn. 30.

Dzieje twórcy:

Aktem normatywnym powołującym urzędy zatrudnienia był dekret Rady Ministrów z 2 sierpnia 1945 r. Głównym celem urzędów winno byś usprawnienie organizacji pracy i pełne zużytkowanie sił roboczych. Urzędy należały do organów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 kwietnia o organizacji urzędów zatrudnienia, dokonywało podziału kraju na urzędy i ich oddziały. Urząd zatrudnienia w Białymstoku rozpoczął działalność w październiku 1946 r. Urząd zatrudnienia w Białymstoku był I instancją dla miasta i powiatu białostockiego oraz II instancją dla całego województwa. Naczelnikiem Urzędu Zatrudnienia z Białymstoku był od jego powstania do reorganizacji w 1950 r. Borys Bibiłło. W skutek rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 22 listopada 1949 r. Urząd Zatrudnienia zmienił nazwę na Okręgowy Urząd Zatrudnienia w Białymstoku. Do kompetencji urzędu należało: regulowanie rynku pracy przez wyrównanie popytu z podażą pracy (clearing pracy), pośredniczenie w zawieraniu umowy o pracę i naukę zawodu, przyjmowanie zgłoszeń o wolnych miejscach pracy i nauki zawodu, rejestracja poszukujących pracy i nauki zawodu, wydawanie zaświadczeń osobom zatrudnionym i poszukującym pracy, akcja interwencyjna na rzecz zwiększenia zatrudnienia. Ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z 20 marca 1950 r. zlikwidowała Urzędy Zatrudnienia. Zakres działania Okręgowego Urzędu Zatrudnienia w Białymstoku przejął Oddział Zatrudnienia w Wydziale Pracy i Opieki Społecznej PWRN, po kilku miesiącach przekształcony w Samodzielny Oddział Zatrudnienia PWRN.

Daty skrajne:

1946-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

30

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

30

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak