Inspektorat Szkolny w Białymstoku

Sygnatura
4/94/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Okólniki, zarządzenia, instrukcje, lata 1947 – 1948, sygn. 1, Organizacja szkolnictwa powszechnego – spisy nauczycieli, polityka zatrudnienia, stan szkolnictwa, lata 1945 – 1948, sygn. 1-4, Ewidencja ankiet dot. tajnego nauczania, lata 1945 – 1946, sygn. 5, Wykaz nauczycieli, rok 1949, sygn. 6, Sprawozdawczość statystyczna szkół powszechnych, lata 1945 – 1949, sygn. 7, Protokóły wizytacji szkół, lata 1947 – 1950, sygn. 8, Wykazy szkół, projekty organizacyjne szkól, lata 1944 – 1950, sygn. 9-11, Wykazy obwodów szkół ogólnokształcących i in. – statystyka dzieci, szkoły białoruskie, lata 1949 – 1950, sygn. 12-14, Zestawienia ruchu uczniów i młodzieży szkolnej – zestawienia liczbowe, arkusze sprawozdawcze z wyników klasyfikacji, lata 1947 – 1950, sygn. 15-18, Plan gospodarczy w zakresie szkolenia – biblioteki, urządzenia socjalne kultury fizycznej, lata 1948 – 1949, sygn. 19, Obchody różnych rocznic – Akcja 1-Majowa, przyjaźni polsko-radzieckiej, Święto Lasu, lata 1947 – 1949, sygn. 20-21, Sprawy poszczególnych szkół – karty ewidencyjne budynków szkolnych, budowa szkół, lata 1946 – 1949, sygn. 22-25, Przedszkola – konferencje wychowawczyń przedszkoli, organizacja, sprawozdania, lata 1946 – 1950, sygn. 26-28, Oświata dorosłych – plany i sprawozdania, organizacja kursów dokształcających, lata 1947 – 1950, sygn. 29-32, Walka z analfabetyzmem – zarządzenia, zebrania Komitetu do Walki z Analfabetyzmem, sprawozdania, wykazy analfabetów, punkty oświaty dorosłych, lata 1946 – 1950, sygn. 33-38, Organizacje młodzieżowe – okólniki, fragmentaryczne sprawozdania ZHP, ZMP, lata 1949 – 1950, sygn. 39, Sprawozdawczość statystyczna szkół powszechnych – Szkoła Podstawowa w Jatwieży Wielkiej gm. Dolistowo, Szkoła Powszechna w Karpowiczach gm. Jaświły, lata 1945 – 1950, sygn. 40.

Dzieje twórcy:

Dokładna data powołania do życia Inspektoratu Szkolnego w Białymstoku trudna jest do ustalenia, nie zachował się bowiem w tym względzie żaden akt normatywny. Zorganizowany on został prawdopodobnie samorzutnie, tuż po wyzwoleniu miasta. Organizację inspektoratów szkolnych uregulowało Rozporządzenie Ministra Oświaty z dn. 13 marca 1946 r. w sprawie zakresu działania i kompetencji inspektorów szkolnych oraz organizacji wewnętrznej inspektoratów szkolnych. Zakres działania Inspektoratu Szkolnego obejmował: realizację powszechnego nauczania i wychowania szkolnego, wychowanie przedszkolne, oświatę i kulturę dorosłych oraz organizację pracy w inspektoracie szkolnym, a także opiekę nad specjalnymi działami kształcenia młodzieży i wychowaniem przedszkolnym. Inspektorat Oświaty działał do momentu utworzenia Wydziału Oświaty Prezydium PRN w 1950 r.

Daty skrajne:

1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

40

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

40

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak