Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Białymstoku

Sygnatura
4/95/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Ogólny – 13 j.a., Referat Finansowo-Budżetowy – 1 j.a., Referat Planowania i Statystyki – 5 j.a., Referat Osadnictwa – 52 j.a., Referat Etapowy - 5 j.a., Referat Transportowy - 11 j.a., Referat Przepustek – 23 j.a. Ponadto do akt Oddziału Powiatowego przydzielono 1 j.a. akt zlikwidowanego w 1945 roku Grodzkiego Oddziału PUR w Białymstoku - przejętych tytułem sukcesji przez Powiatowy Oddział.

Dzieje twórcy:

Państwowy Urząd Repatriacyjny został powołany do życia dekretem z dn. 7 października 1944 r. Do jego zadań należało m.in.: organizowanie repatriacji ludności z obszarów innych państw na terytorium Państwa Polskiego, regulowanie planowego napływu repatriantów, opieka sanitarno-żywnościowa podczas przeprowadzania repatriacji, planowe rozpieszczanie repatriantów i organizacja ich osadnictwa na ziemiach polskich, prowadzenie akcji pomocy repatriantom w zakresie gospodarczej odbudowy warsztatów pracy, popieranie zrzeszeń i instytucji społecznych w kraju i zagranicą o ile ich celem było niesienie pomocy i opieka nad repatriantami. Z dn. 1 września 1945 r. nastąpiła reorganizacja podziału terytorialnego PUR. Stworzone zostały powiatowe oddziały PUR, którym podporządkowane zostały rejonowe inspektoraty osadnictwa oraz punkty etapowe. Powiatowy Oddział PUR w Białymstoku powstał z dn. 1 listopada 1945 r. Obejmował on teren byłych rejonowych inspektoratów osadnictwa w: Białymstoku, Waliłach, Zabłudowie i z części inspektoratu w Rybołach pow. Bielsk Podlaski. Właściwością terytorialną Oddziału obok pow. białostockiego objęta była część pow. Sokółka (gminy: Krynki i Szudziałowo) oraz pow. Bielsk Podlaski (gm. Narewka). Do dn. 1 grudnia 1945 r. wymienione gminy przekazane zostały odpowiednim powiatowym oddziałom PUR. Po likwidacji w końcu 1945 r. Grodzkiego Oddziału PUR w Białymstoku teren m. Białegostoku objęty był właściwością terytorialną Powiatowego Oddziału. W związku z likwidacją Powiatowego Oddziału PUR w Wysokiem Mazowieckiem w lipcu 1947 r. również pow. wysoko-mazowiecki objęty został zakresem działania Powiatowego Oddziału PUR w Białymstoku. Od maja 1949r. również pow. łomżyński został objęty właściwością terytorialną Powiatowego Oddziału w Białymstoku.. Na początku 1946 r. istniały następujące referaty: Ogólny, Osadnictwa, Zdrowia, Transportowy, Etapowy, Przepustek, Planowania i Statystyki, Finansowo-Budżetowy. Z biegiem czasu następowała redukcja poszczególnych referatów, jak i obsady personalnej. Powiatowy Oddział PUR w Białymstoku został zlikwidowany we wrześniu 1950 r., a jego zadania do czasu pełnej likwidacji instytucji przejął Wojewódzki Oddział.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

111

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

111

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 111