Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Starosielcach powiat Białystok

Sygnatura
4/104/0
Daty skrajne
1950-1954 [1956]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta zespołu stanowią źródło do badań nad historią miejscowości Starosielce. Protokóły sesji oraz posiedzeń Prezydium MRN zawierają materiały dotyczące życia gospodarczego, stanu oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, a także działalności innych instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie miasta Starosielce w latach 1950-1954. Książki ewidencyjne nieruchomości dostarczają informacji na temat stanu zabudowy i stanowią swego rodzaju ewidencję ludności.

Dzieje twórcy:

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Starosielcach utworzone zostało na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Jako urząd administracji państwowej stanowiło ono kolegialny organ wykonawczy miejskiej rady narodowej, który zastąpił dotychczasowy zarząd miejski i urząd burmistrza. Prezydium MRN uległo likwidacji z dniem 1 kwietnia 1954 r. w związku z włączeniem miasta Starosielce do białostockiego organizmu miejskiego.

Daty skrajne:

1950-1954 [1956]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1954, 1956-1956.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

269

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

269

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak