Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zabłudowie powiat Białystok

Sygnatura
4/105/0
Daty skrajne
1950-1973
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji MRN 1950-1971, sygn. 1-7; Komisje MRN 1968, sygn.8; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1972, sygn.9-13; Kontrola zewnętrzna 1968-1972, sygn. 14; Budżet miasta 1964-1972, sygn. 15-23. DOPŁYWY: 7j.a. nab.2845/2006.

Dzieje twórcy:

Miejskie rady narodowe funkcjonowały w oparciu o Ustawy Krajowej Rady Narodowej. W 1950 r. w myśl Ustawy zostały rozwiązane dotychczasowe prezydia MRN. Na ich miejsce powstały nowe w innym składzie osobowym, jako kolektywne organy wykonawcze miejskich rad narodowych. Prezydium MRN funkcjonowało pod kierownictwem przewodniczącego. Prezydium MRN spełniało następujące funkcje: organizatorskie w stosunku do sesji MRN, organizatorskie i koordynujące w stosunku do działalności komisji MRN, zwierzchnie w stosunku do Biura Prezydium MRN zatrudniającego pracowników. Ustawa Sejmowa oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z listopada 1973r. wprowadziły istotne zmiany w kompetencjach prezydiów MRN. Nastąpiło wyodrębnienie się Biura MRN. Powstała instytucja Urząd Miasta, która była organem wykonawczym prezydenta lub naczelnika. Miasta o niewielkiej liczbie ludności wyłaniały wspólne organy przedstawicielskie z gminami, których urzędy miały siedziby na terenie miast. Równolegle łączyły się urzędy miast i gmin.

Daty skrajne:

1950-1973

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

30

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 23
spis zdawczo-odbiorczy Tak 7