Urząd Skarbowy w Sokółce

Sygnatura
4/127/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Organizacja Urzędu Skarbowego, lata 1946 – 1949, sygn. 1-3, Sprawy osobowe, lata 1947 – 1950, sygn. 4-6, Ewidencja służbodawców na terenie powiatu, rok 1946, sygn. 7, Protokóły posiedzeń komisji (danina narodowa, oszczędnościowa), lata 1947 – 1949, sygn. 8, Plany pracy, sprawozdania z kontroli, lata 1946 – 1950, sygn. 9-12, Ankieta samorządowa (dochody i wydatki), rok 1947, sygn. 13, Opis gospodarczy powiatu, lata 1947 – 1950, sygn. 14, Podatek gruntowy, lata 1946 – 1950, sygn. 15-21, Podatek obrotowy, lata 1946 – 1949, sygn. 22-24, Opłaty stemplowe, lata 1945 – 1949, sygn. 25-27, Sprawozdania o wynikach wymiaru podatków i sprawozdania z kontroli, lata 1944 – 1950, sygn. 28-34, Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw, rok 1949, sygn. 35, Wykaz płatników wykonujących wolne zawody, rok 1946, sygn. 36, Umorzenie wniosków egzekucyjnych za zaległe dostawy, lata 1945 – 1949, sygn. 37, Podział gospodarstw rolnych na strefy, lata 1946 – 1949, sygn. 38, Wykaz gospodarstw wydzierżawionych, rok 1949, sygn. 39, Roczne sprawozdania rachunkowe gmin , rok 1949, sygn. 40-51, Budżety administracyjne gmin, rok 1949, sygn. 52-63, Wykazy czynności i wyniki prac pracowników Urzędu Skarbowego, rok 1949, sygn. 64.

Dzieje twórcy:

Urząd Skarbowy w Sokółce powstał 5 września 1944 r. i był urzędem adm. skarbowej I instancji. Podlegał bezpośrednio Izbie Skarbowej w Białymstoku. Działał w oparciu o ustawę z 31 lipca 1919 r. o organizacji władz i urzędów skarbowych w brzmieniu obwieszczenia Ministra Skarbu z 12 października 1935 r., a następnie Dekret Rady Ministrów z 11 kwietnia 1945 r. o utworzeniu organów skarbowych. W Urzędzie Skarbowym w Sokółce występowały działy: ogólny, budżetowy, podatków i opłat, dochodów państwowych, rachunkowo-kasowy i egzekucyjny. Z dn. 31 maja 1950 r. urząd uległ likwidacji, a jego kompetencje przejął Wydział Finansowy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sokółce, Nastąpiło to w wyniku realizacji ustawy sejmowej z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy państwowej.

Daty skrajne:

1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

64

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

64

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak