Inspektorat Szkolny w Sokółce

Sygnatura
4/128/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy szkół podstawowych i nauczycieli, lata 1945 – 1948, sygn. 1-3, Organizacja świetlic międzyszkolnych, rok 1949, sygn. 4, Biblioteki i czytelnictwo, lata 1945 – 1950, sygn. 5-7, Przedszkola – wizytacje, lata 1948 – 1949, sygn. 8-9, Pomoc dla sierot, rok 1949, sygn. 10, Święto oświaty, danina narodowa, lata 1946 – 1947, sygn. 11-12, Walka z analfabetyzmem, lata 1949 – 1950, sygn. 13-16.

Dzieje twórcy:

Dokładna data powstania Inspektoratu Szkolnego w Sokółce trudna jest do ustalenia, wiadomo jest natomiast, że istniał już w grudniu 1944 r. Organizację inspektoratów szkolnych uregulowało Rozporządzenie Ministra Oświaty z dn. 13 marca 1946 r. w sprawie zakresu działania i kompetencji inspektoratów szkolnych oraz organizacji wewnętrznej inspektoratów szkolnych. Inspektorat Szkolny w Sokółce wchodził w skład Okręgu Szkolnego Białostockiego, który został podzielony Rozporządzeniem Ministra Oświaty z 8 listopada 1946 r. na 11 obwodów szkolnych, odpowiadających obszarom powiatów i będących siedzibami inspektoratów szkolnych. Zakres działania Inspektoratu Szkolnego obejmował: realizację powszechnego nauczania i wychowania szkolnego, wychowanie przedszkolne, oświaty i kultury dorosłych oraz organizację pracy w Inspektoracie, a także opiekę nad specjalnymi działami kształcenia młodzieży i wychowaniem poza szkolnym. Inspektoraty Szkolne działały do momentu ujednolicenia władzy i utworzenia wydziałów oświaty w Prezydiach Powiatowych Rad Narodowych w 1950 r.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

16

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

16

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak