Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku

Sygnatura
4/152/0
Daty skrajne
[1936,1944-1949] 1950-1973 [1974-2003]
Liczba serii
15
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta zespołu wytworzone zostały przez następujące komórki organizacyjne: Wydział Organizacyjno-Prawny 1950-1973, 1111 j. a. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego 1952-1973, 189 j. a. Wydział Finansowy 1966-1973, 2 j. a. Wydział Oświaty 1967-1973, 33 j. a. Wydział Kultury 1969-1973, 34 j. a Wydział Spraw Wewnętrznych 1951-1973, 258 j. a. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1951-1966, 6534 j. a. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1970, 1 j. a. Wydział Handlu 1966-1972, 14 j. a. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1973, 1 j. a. Wydział Przemysłu i Usług 1967-1973, 21 j. a. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1972, 1 j. a. Największą wartość posiadają akta Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, Wydziału Spraw Wewnętrznych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W aktach Wydziału Spraw Wewnętrznych znajduje się liczna seria akt dotyczacych stowarzyszeń zarejestrowanych i funkcjonujących na terenie miasta, w aktach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - licząca 6500 j. a. seria książek ewidencyjnych nieruchomości z lat 1951-1952. Materiał ten zawiera zarejestrowany obraz miasta z okresu po II Wojnie Światowej dotyczący struktury przestrzennej, gęstości zaludnienia, standardu zamieszkania ludności. Znajdują się tam również dane o ówczesnych posiadaczach i właścicielach budynków mieszkalnych. Dopływ z dn. 31-01-2007r. Nab. 2870/2007r., 1951-1972; 95 j.a.-0,38 mb. Dopływ z dn. 02-06-2009r. Nab. 3171/2009r., [1945-1949] 1950-1973 [1974-1981]; 300 j.a.-1,20 mb. Dopływ z dn. 10-06-2009r. Nab. 3173/2009r., [1944-1949] 1950-1965; 300 j.a.-1,20 mb. Dopływ z dn. 15-06-2009r. Nab. 3175/2009r., [1944-1949] 1950-1967; 300 j.a.-1,20 mb. Dopływ z dn. 03-07-2009r. Nab. 3180/2009r., [1945-1949] 1950-1959; 123 j.a.-0,50 mb. Dopływ z dn. 08-01-2010r. Nab. 3229/2010r., [1944-1949] 1950-1973 [2003]; 127 j.a.-0,56 mb. Dopływ z dn. 02-04-2010r. Nab. 3255/2010r., [1944-1949] 1950-1973 [1974, 1977, 2000]; 466 j.a.-1,89 mb. Dopływ z dn. 17-06-2010r. Nab. 3267/2010r., 1963-1973; 14 j.a.-0,08 mb. Dopływ z dn. 09-11-2010r. Nab. 3297/2010r., 1954-1972 [1973-1982]; 5 j.a.-0,10 mb. Dopływ z dn. 28-05-2015 nab.3538/2015r. [1945-1949]1953-1973[1974-1990] 244 j.a-1,50 mb. Dopływ z dn. 24.07.2019r.- mat. kartograficzne z lat 1953-1971[1974] 289 j.a-0,00mb. Dopływ z dn. 18.03.2020 940 j.a-9,50 mb- wywłaszczenia nieruchomości, wykupy nieruchomości.

Dzieje twórcy:

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku utworzone zostało na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. W myśl ustawy najwyższym organem władzy państwowej na terenie miasta była Miejska Rada Narodowa, która działała za pośrednictwem swych komisji jako ciał opiniodawczych oraz Prezydium jako urzędu wykonawczego. Poszczególne dziedziny działalności powierzone zostały właściwym wydziałom Prezydium. PMRN w Białymstoku funkcjonowało do momentu utworzenia Urzędu Miejskiego na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

[1936,1944-1949] 1950-1973 [1974-2003]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1936-1936, 1944-1949, 1950-1973, 1974-1981, 2000-2000, 2003-2003.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

11516

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8313

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

84.82

Ogółem opracowanych metrów bieżących

66.71

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 8313
spis zdawczo-odbiorczy Tak 3203