Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wasilkowie powiat Białystok

Sygnatura
4/173/0
Daty skrajne
1950-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji MRN 1950-1972, sygn. 1-28; Ankiety członków, 1965, sygn. 29; Komisje MRN 1951-1972, sygn. 30-60; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1972, sygn. 61-86; Protokoły posiedzeń Obywatelskiej Komisji Podatkowej, Zespołu do spraw egzekucji obowiązkowych dostaw żywca, Komitetu Redakcyjnego przy Prezydium MRN, 1953-1963, sygn. 87-88; Wybory do rad narodowych, 1958-1966, sygn. 89-90; Protokoły zebrań aktywu miejskiego 1951-1957, sygn. 91; Protokoły zebrań mieszkańców miasta 1952-1960, sygn.92; Wybory komitetów blokowych, 1956-1964, sygn. 93; Kontrola zewnętrzna 1950-1972, sygn.94-96; Budżet miasta 1950-1971, sygn.97-113; Plany gospodarcze miasta 1958-1971, sygn.114-116; Dopływ z dn. 03.09.2003r., 1970-1971, 1 j.a. kn. 2584/2002 (Programy i plany rozwoju gminy)

Dzieje twórcy:

Miejskie rady narodowe funkcjonowały w oparciu o Ustawy Krajowej Rady Narodowej. W 1950 r. w myśl Ustawy zostały rozwiązane dotychczasowe prezydia MRN. Na ich miejsce powstały nowe w innym składzie osobowym, jako kolektywne organy wykonawcze miejskich rad narodowych. Prezydium MRN funkcjonowało pod kierownictwem przewodniczącego. Prezydium MRN spełniało następujące funkcje: organizatorskie w stosunku do sesji MRN, organizatorskie i koordynujące w stosunku do działalności komisji MRN, zwierzchnia w stosunku do biura do Biura Prezydium MRN zatrudniającego pracowników. Ustawa Sejmowa oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z listopada 1973r. wprowadziły istotne zmiany w kompetencjach prezydiów MRN. Nastąpiło wyodrębnienie się Biura MRN. Powstała instytucja Urząd Miasta, która była organem wykonawczym prezydenta lub naczelnika miasta.

Daty skrajne:

1950-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

117

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

116

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 116
spis zdawczo-odbiorczy Tak 1